Petra De Sutter

Fertiliteitsexperte, senator & parlementslid voor Groen in de Raad van Europa

Nieuwsbrief

*|MC:SUBJECT|*Share

Tweet

Forward

Share


Het valt niet uit te leggen dat we blootgesteld blijven

De Europese Commissie komt nog maar eens af met wetgevende voorstellen die de chemische industrie gunstig moet stemmen. De lobbyisten slaagden er in om twijfel te zaaien over de desastreuze effecten van sommige chemische stoffen en overheden verschuilen zich al jaren achter de ‘gefabriceerde’ wetenschappelijke onzekerheid’ om niet in te moeten grijpen. Wederom is bevestigd dat de Europese Commissie economisch belangen boven gezondheid zet. Om dit aan te kaarten schreef ik samen met Bart Staes (Europarlementslid voor Groen) een opiniestuk. Lees het op Knack.be.

LIVE uit New York

Vorige week was ik op een VN-top in New York. Daar werkte ik in de Commission on the status of women mee aan een resolutie over vrouwenrechten, met nadruk op gendergelijkheid op de werkvloer en economisch empowerment. De verbetering van de situatie van meisjes en vrouwen op de arbeidsmarkt gaat niet alleen gepaard met garantie op onderwijs maar ook met seksuele en reproductieve rechten. Ik merkte op dat dit laatste voor veel landen nog steeds een taboe is. En laat dit nu net hetgene zij waar ik in mijn politieke werk voor opkom. Ik werd dan ook geconfronteerd met conservatieve krachten die SRHR uit de VN-teksten wilden weren. Hopelijk kunnen de progressieve landen de teksten mee in de goede richting sturen. De eindresolutie moet op 25 maart op tafel liggen. Ik hield ook een video-blog bij. Herbekijk alles hier.

Nieuwsflash

Op 7 maart werd ik verkozen tot Strafste Gentenaar van 2016. De twee andere genomineerden in de categorie academici waren Carl Devos en Eva Brems. 


Draagmoederschap in de Raad van Europa

Ik ben tegen elke vorm van commercieel draagmoederschap want betalen voor een kind kan nooit. Wel moet het mogelijk zijn om draagmoeder te zijn uit altruïstische overwegingen. Daarom pleit ik voor een veilig wettelijk kader dat de rechtszekerheid voor zowel het kind, de wensouders als de draagmoeder garandeert. Ik kreeg het vertrouwen om hieromtrent een rapport te schrijven voor de Raad van Europa. Mijn rapport werd op uiteindelijk nipt verworpen. Maar, ik slaagde er wel in om een ideologische verwerping van het altruïstisch moederschap tegen te houden. Anderzijds getuigt dit van het overwicht aan conservatieve krachten in dit debat. Bekijk mijn standpunt in het filmpje hierboven.

Breed debat nodig over ethische grenzen reproductie 

De laatste dertig jaar heeft de reproductieve geneeskunde enorme stappen gezet, wat ik fantastisch vind. Deze nieuwe mogelijkheden doen echter vragen rijzen met betrekking tot ethische grenzen. Ik schreef rond dit onderwerp een column voor de Artsenkrant. Daarin pleit ik voor het houden van een breed maatschappelijk debat rond deze ethische vragen. Lees mijn column in de Artsenkrant

Conventie van Genève is fundamenteel voor vluchtelingen

Migratie: conservatieve politici stellen de Conventie van Genève opnieuw in vraag

Ik vind het een schande dat een herinterpretatie van dit verdrag zelfs maar gesuggereerd wordt. We mogen absoluut de waarden niet in vraag stellen die de fundamenten vormen van de mensenrechten. Het is overduidelijk dat er momenteel uitdagingen zijn op vlak van migratie. Maar mijn oplossing hiervoor is om de strategie, het beleid en de implementatie aan te pakken, en niet onze waarden af te zwakken.

Volg mij op Facebook
Volg mij op Facebook

Volg mij op Twitter
Volg mij op Twitter

Bekijk mijn website
Bekijk mijn website

Wil je mee nadenken en werken met Petra? Stuur ons een berichtje.
Wil je deze nieuwsbrief toch niet ontvangen? Schrijf je dan hier uit.


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Thema door Anders Norén