Petra De Sutter

Fertiliteitsexperte, senator & parlementslid voor Groen in de Raad van Europa

Politics

Senaat wil nationaal actieplan over hormoonverstorende stoffen – Metro

De Senaat roept op tot de ontwikkeling van een nationaal actieplan rond hormoonverstorende stoffen (EDC), onmiddellijke maatregelen ter bescherming

van doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid (zwangere vrouwen, kinderen van 0-3 jaar en adolescenten) en meer kennisverzameling en sensibilisering rond de problematiek van de EDC’s. Dat zijn enkele van de aanbevelingen uit het informatieverslag dat vandaag door de plenaire vergadering werd goedgekeurd. Enkel N-VA en Vlaams Belang onthielden zich.

Zo’n 10.000 stoffen worden als ‘mogelijke’ hormoonverstoorders gecatalogeerd. Hoewel deze stoffen opduiken in tal van producten waarmee we dagelijks in contact komen (cosmetica, vloerbedekking, conserven, kastickets, verpakkingsmateriaal, …), werden vandaag slechts zo’n 1.300 stoffen getest op hormoonverstorende eigenschappen. Nochtans kunnen ze de werking van natuurlijke hormonen verminderen of zelfs ingrijpen op hun functioneren.

“In dit informatieverslag stellen we de volksgezondheid centraal voor huidige en komende generaties. We impliceren de verschillende overheden hun bevoegdheden maximaal te benutten om de blootstelling van de bevolking aan hormoonverstoorders te beperken, de verspreiding van deze stoffen in te dammen en het gebruik ervan in productie en consumptie te reguleren. Er moeten prioritaire maatregelen (van preventie tot verbod) worden voorzien ten aanzien van kwetsbare groepen (zwangere vrouwen, kinderen tot 3 jaar en adolescenten). We pleiten daarom voor het opstellen van een nationaal actieplan in samenspraak met wetenschappers, het middenveld en de bedrijfswereld. Het beleid moet zich steeds laten leiden door het voorzorgprincipe en onafhankelijke wetenschappelijke studies”, zei Cindy Franssen (CD&V), initiatiefneemster van het informatieverslag. “Het Instituut voor de Toekomst zal deze werkzaamheden coördineren”.

Jan Becaus (N-VA) erkende dat de problematiek van hormoonverstorende stoffen zeer belangrijk is en de landsgrenzen overstijgt. In het luik vaststellingen zit veel nuttige informatie, maar N-VA zal zich onthouden omdat in de aanbevelingen de bevoegdheden van een aantal bestuursniveaus niet gerespecteerd wordt en de vrijheid van de deelstaten onvoldoende erkend wordt. Er ligt ook teveel nadruk op de oprichting van nieuwe instellingen, stelde hij.

Onder meer Anne Barzin (MR) en Petra De Sutter (Groen) wezen erop dat het informatieverslag als referentie voor het onderwerp moet beschouwd worden.

bron: Belga

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén