Dit artikel verscheen in De Standaard, na het debat in De Afspraak op 11 decmeber 2017.

De anti-abortuslobby trekt hard van leer tegen de Verenigde Naties, die een tekst over abortus voorbereiden. Die tekst is nog een kladversie, en wat erin staat is niet wat die lobby beweert.

Van onze redactrice Veerle Beel

BRUSSEL

De Verenigde Naties werken aan een ‘brave new world’: onder die kop haalde René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde, gisteren in onze krant (DS 11 december) uit naar dat hoge instituut. In het VN-comité over de Rechten van de Mens is gedebatteerd over abortus. De experts die in dat comité zitting hebben, vinden dat staten aangemoedigd moeten worden om abortus uit het strafrecht te halen, met het oog op een betere reproductieve gezondheid van vrouwen én meisjes.

Als katholieke voorganger kan Stockman niet anders dan het daar principieel mee oneens te zijn. Hij vindt dat een vrouw niet het recht heeft om te beslissen over het leven van een ander, ook niet als die ander in haar eigen buik groeit.

Hij gaat nog een stap verder en beschuldigt het VN-comité ervan om ‘nazi-praktijken’ te promoten, want volgens hem beveelt het comité aan om ‘alles te doen wat mogelijk is om een handicap te voorkomen’. Dat zou dus betekenen: ook abortussen toelaten in het geval het ongeboren kind een handicap heeft, en dit onafgezien van de zwangerschapstermijn. Stockman noemt dat ‘eugenetische abortussen’.

‘Dat zijn zeer zware beschuldigingen’, zegt senator Petra De Sutter (Groen), ook hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde aan de UGent. ‘Maar kloppen ze wel? Zegt het VN-comité echt dat abortus kan tot het einde van de zwangerschap, voor gelijk welke beperking? Dat zou mij verbazen. Ik wil die tekst weleens zien.’

Een zoektocht leert inderdaad dat de quotes waarnaar broeder Stockman verwijst, kunnen worden toegeschreven aan één lid van het bewuste VN-comité, de Tunesiër Ben Achour. Een videofragment met zijn tussenkomst in het debat, op 2 november, prijkt op websites van anti-abortusorganisaties, waaronder die van Breitbart, de uiterst-rechtse mediagroep die ook tegen abortus ageert.

Ben Achour zegt dat hij vindt dat landen ‘alles moeten doen om handicaps te voorkomen’, en dus ook abortus moeten toelaten als een kind Downsyndroom of een andere beperking heeft. Hij vindt dat niet in tegenspraak met de plicht van overheden om mensen met een handicap zo veel mogelijk te ondersteunen. Ben Achour zegt dat dit zijn persoonlijke mening betreft.

De 18 experts in het VN-comité zijn er nog niet uit. Ze bereiden diverse ‘paragrafen’ of commentaren voor op het artikel 6 van de Rechten van de Mens, dat het recht op leven omschrijft. Omdat er nu eenmaal, na verloop van tijd, andere opvattingen ontstaan over bepaalde ethische thema’s, waaronder de doodstraf. Almaar meer landen hebben die afgeschaft.

Consensus nodig

Paragraaf 9 behandelt abortus: welke houding moeten staten daarin aannemen? Dat het VN-comité voor een decriminalisering zal pleiten, is bijna zeker. Dat ze de kwestie niet door een filosofische of religieuze bril willen bekijken, ook.

Voor de rest is er nog geen consensus gevonden, laat professor Yuval Shany vanuit Jeruzalem weten. Hij is de rapporteur van het betreffende comité. ‘Meningen van individuele leden doen er niet toe. Wat telt, is de consensus. Ik kan u verzekeren dat de paragraaf over abortus lang niet zo ruim is als u zegt. De tekst verwijst niet naar handicaps in het algemeen. Alleen naar niet-levensvatbare aandoeningen, waarbij de foetus geen kans op leven heeft. Het comité is van oordeel dat het wreed zou zijn om een vrouw te dwingen om zo’n zwangerschap uit te dragen. Maar zoals gezegd: we werken er nog aan.’

In België is abortus wettelijk toegelaten tot de zwangerschap 14 weken ver is, en kan het ook daarna nog als het ongeboren kind een beperking heeft en na grondig ethisch overleg. In de praktijk gebeurt dat laatste vooral in het tweede trimester van de zwangerschap, voor de levensvatbaarheid van 24 of 25 weken.

Veerle Beel
Copyright © 2017 Corelio. Alle rechten voorbehouden