Petra De Sutter

Fertiliteitsexperte, senator & parlementslid voor Groen in de Raad van Europa

Politics

Waarom toch in de politiek?

Waarom toch?

De campagne is nu volop begonnen, we hebben al actie gevoerd, ik ben al in de media geweest voor een aantal zaken, de affiches zijn klaar, maar ik heb toch het gevoel dat nogal wat mensen niet snappen wat ik nu precies in de politiek wens te bereiken. Vaak krijg ik te horen dat het universiteitsprofessoren in de politiek in het verleden niet goed vergaan is, van al degenen die het hebben geprobeerd, zijn er niet veel over gebleven. Professor, blijf in uw universiteit, zeggen ze mij, de politiek is een harde stiel, je kan er alleen beschadigd door worden. Ook heeft de politiek zijn eigen regels, zo anders dan in de wetenschap of in de geneeskunde. Het gaat er niet enkel om om gelijk te hebben, maar vooral om het ongelijk van de anderen in de verf te zetten…

Kan ik dat wel? Waarom toch die ‘drive’ om dit nu te gaan doen? Wel, eerlijk gezegd gaat het hem niet om de ‘politiek’. Het gaat hem om impact. Ik hoop door deze stap de impact te kunnen vergroten van wat ik doe, van waar ik al lang van overtuigd ben en mee bezig ben. Op een bepaald moment in mijn leven ben ik me gaan realiseren dat ik alles had wat ik nodig had, en zelfs veel meer, en dat anderen tekort hadden. Tekort aan geld, aan gezondheid, aan kansen, aan veiligheid, noem maar op. Daarnaast zie ik rondom mij in toenemende mate dat veel mensen alleen aan zichzelf denken, hoe meer ze hebben, des te meer ze willen. Vreemd is dat, en ik heb dat nooit begrepen. Het zal wel in de menselijke natuur liggen. Zelf ben ik iemand die geloof dat we als mensen tijdens de evolutie hebben geleerd dergelijk egocentrisme te overstijgen (dat verhoogt zelfs de kans op evolutionair succes) door voor de anderen te zorgen, en als ik rondom mij eigenbelang zie, leidt dat bij mij dus tot verontwaardiging.

Petra en BartNadat ik twintig jaar expertise heb verworvenin mijn vakgebied, heb ik daarom gezochtnaar mogelijkheden om op hogere niveaus dedingen te verbeteren en bij te dragen tot eenbetere samenleving, in de hoop meer impactte krijgen.  Ik ben me beginnen interesserenvoor ethische thema’s en ik ben onethischhandelen meer en meer in vraag gaan stellen.Het rechtvaardigheidsgevoel, dat ik van kindsaf aan heb gehad, heeft zich heel sterkontwikkeld, en zorgt ervoor dat ik overal welgeapprecieerd en vertrouwd word. Hoewelhet ook leidt tot wrijvingen en kritiek, wantsommigen houden niet van dergelijke hoogstaande principes. Vriendjespolitiek enoneerlijke praktijken krijgen bij mij geen kans, en sommigen kunnen jammer genoegalleen op die manier hun doel bereiken…

Goed nu, waarom de politiek? Omdat ik tot nog toe in allerlei structuren actief ben, die behoren tot de academische en wetenschappelijke wereld. Ethische commissies, wetenschappelijke en beroepsorganisaties, adviesorganen voor de overheid. Deze zijn erg respectabel en soms wordt er naar geluisterd, vaak ook niet. Steeds hopen we dat de politieke wereld of de bevoegde minister iets doet met de voorstellen of adviezen waar we soms maanden aan werken, maar vaak wordt deze hoop niet ingelost. Andere belangen dan de zuiver wetenschappelijke, zorgen er dan voor dat deze of gene wetgeving er toch anders uitziet dan voorgesteld, en dat leidt bij mij toch vaak tot frustratie en het besef dat ‘de politiek’ het laatste woord heeft. Ik bedoel dat niet noodzakelijkerwijs negatief, want alle belangen moeten inderdaad tegenover elkaar worden afgewogen, maar als wetenschapper en arts blijf je toch soms ontgoocheld achter.

Toen Elisabeth Meuleman (Vlaams parlement) en Stefaan Van Hecke (federaal parlement) me dan ook vroegen om me kandidaat te stellen voor Groen, zullen ze niet geweten hebben hoe vruchtbaar de bodem was waarop ze dat zaadje uitgooiden. Niet dat ik er bewust op zat te wachten, want ik heb wel eventjes bedenktijd gevraagd, maar die vraag triggerde me meteen, omdat ik misschien in de politiek nu echt verschil zou kunnen gaan maken, wat ik tot voordien slechts in geringe en onrechtstreekse mate had gekund.

We zullen zien natuurlijk, het spel is nog maar begonnen, maar hoe meer ik me verdiep in de standpunten van Groen, en hoe meer ik de argumenten en tegenargumenten op een rijtje zet, hoe enthousiaster ik word. Ook het Europese niveau is bijzonder boeiend. Ik leer voortdurend bij, zowel van het werk van Bart Staes, van de Europese Groenen, als van de Europese regelgeving en organisatie. Superinteressant allemaal, en mocht het op 25 mei niet lukken, dan is het niet voor niets geweest. Er is voor mij nu al een nieuwe wereld opengegaan, en die zal niet meer terug dichtgaan, ook na 25 mei zal ik me met de politiek blijven bezighouden, dat heb ik aan Groen beloofd! Nu resten ons nog een 7-tal weken te gaan, en we gaan alles op alles zetten om Groen met een superscore de verkiezingen te laten winnen. Met jullie steun en hulp…

Bekijk hier het interview van Petra met @ActuaTV over haar politieke idealen en ambities: http://vimeo.com/93992700

Hieronder ook nog eens de link naar het campagnefilmpje van Groen en de sterke verschijning van onze voorzitter Wouter Van Besien en politica Meyrem Almaci in Reyers. In een notendop: solidariteit met mens en milieu, kwaliteit van leven, duurzaamheid. Wie kiest daar niet voor?

https://www.youtube.com/watch?v=VS0aDxF9Aic

http://www.canvas.be/programmas/reyers-laat/65adf9a8-65a9-4d57-8cd8-95b8…

 

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén